Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Zajišťujeme školení obsluhy motorových manipulačních vozíků v prostorách zákazníka v následujících kategoriích:

Druh        Třída I - elektrické vozíky                Třída II - vozíky se spalovacím motorem    

   A        plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

   B        plošinové, nízkozdvižné a tažené a tlačené s pákovým řízením

   C        plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

   D        vysokozdvižné ručně vedené

   E        vysokozdvižné s pákovým řízením

  W1      vysokozdvižné s volantovým řízením do 5t nosnosti

  W2      vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5t nosnosti

   G        vysokozdvižné se zdvihací plošinou

   Z         zvláštní vozíky  

 

Druhy nabízeného školení:

a) Školení pro získání či rozšíření průkazu zvláštní odborné způsobilosti s oprávněním dle:

    ČSN 268805/1973, ČSN 268805/1977, CEO č. 3073/2000 a CEO č. 3073/2007 ve všech výše uvedených kategoriích obsluhy. Žadatel po vyplnění Žádosti o přijetí k výcviku a zkoušce musí prokázat zdravotní způsobilost. Po absolvování teoretické výuky v předepsaném rozsahu, žadatel získá i předepsané dovednosti formou praktického výcviku. Následně provádí žadatel zkoušku před zkušebním komisařem (provádí náš lektor), po úspěšném splnění podmínek získává žadatel "Průkaz zvláštní odborné způsobilosti obsluhy motorových manipulačních vozíků" s uznávanou platností i v okolních státech Evropské unie. 

 

b) Opakované periodické školení

    Periodické opakované školení je prováděno vstupním informativním testem znalostí účastníků. Následuje proškolení v rozsahu předepsaném zejména ČSN ISO 3691+Amd 1 (26 8812) a dalších předpisů, se zaměřením na povinnosti účastníků provozu, rozboru příčin a seznámení s postupem při nehodách, důraz přikládáme bezpečnosti práce při provozu motorových manipulačních vozíků. Po dohodě s objednatelem zařazujeme i seznámení s interním provozně bezpečnostním předpisem zaměstnavatele.ˇOpakované školení je ukončeno závěrečným přezkoušením formou testu.