Praktický kurz ekonomické a hospodárné jízdy

1. VSTUPNÍ JÍZDA

Praktický výcvik řidičů se zaměřením na zjištění techniky jízdy, způsobu ovládání zpomalovacích systémů, časování řazení a dodržování optimálních rychlostí. Vozidlo je před jízdou vybaveno systémem sledování spotřeby napojeného na řídicí systémy vozidla. Řidič během praktické jízdy při běžném provozu na předem stanoveném okruhu se smíšeným druhem dopravy a trasy, kdy lektor do techniky jízdy nezasahuje, ale sleduje jej ve vybraných ukazatelích při optimalizaci výkonu a rychlostí. O zhodnocení jízdy je lektorem zpracován protokol, se kterým je řidič následně seznámen, přičemž výsledky jsou vstupními hodnotami pro porovnání výsledků školení.

 

2. ŠKOLENÍ TEORIE

Následně navazuje školení teorie s poskytnutím uceleného souboru informací ke snižování provozních nákladů spojených s provozem vozidla. Účastníci jsou  seznamování s působením jednotlivých faktorů ovlivňujících spotřebu pohonných hmot i úsporu ostatních nákladů spojených se servisem a provozem firemních vozidel. Obsahově jsou v základu představovány hlavní ztráty energie vozidla při jízdě, postupně jsou předváděny konkrétní způsoby ekonomické úsporné jízdy s možností celkových úspor pohonných hmot, kdy jsou hodnoceny zvláštnosti provozu a vliv jízdy ve stoupání, v klesání, jízdy ve městě i na dálnici, konkrétní hodnocení vlivu správné volby trasy i působení prvků telematiky na výsledky hospodaření.

  

3. EKO JÍZDA  

Po absolvování teorie hospodárné jízdy se pak opakuje praktický výcvik, kdy je opakována praktická jízda na shodné trase jako jízda vstupní, kdy je již aktivně zapojen do výcviku i lektor, který okamžitě hodnotí a vede řidiče k vyvarování se chyb ovlivňujících zvýšenou spotřebu. Během praktického výcviku lektor rovněž sleduje a porovnává chování a dovednosti řidiče v obdobném rozsahu jako u jízdy vstupní. S protokolem EKOjízdy je opět řidič seznámen, kdy je školení zakončeno porovnáním obou jízd s vyhodnocením ekonomických faktorů v závislosti na rychlosti jízdy a době jízdy. Systém sledování spotřeby je po ukončení školení z vozidla demontován.