Ostatní školicí činnosti

V rámci ostatních školicích činností nabízíme:

  • relizace odborných seminářů
  • pořádání školicích akcí
  • školení bezpečnosti práce
  • školení o chemických látkách
  • školení osob zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí ADR
  • poradenství při organizaci vzdělávacích a propagačních akcí
  • a vše ostatní dle Vašich představ